card

Нутгийн гайхамшигт байгаль

Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

Сумын танилцуулга

Хамгийн олон мянгат малчинтай сум

Өвөрхангай аймгийн 2018 оны шилдэг сум

Сум хөгжүүлэх сан
/