Техникийн хяналтын үзлэг 2022 оны 04-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

2022 оны автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг 2022 оны 04-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. Иймд иргэд автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвараа төлж, жолоочийн хариуцлагын даатгалд даатгуулж, тээврийн хэрэгслийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг хангаж хугацаандаа хамрагдана уу.