ЕБС-н 80-н дотуур байрны багшийн түр орон тоонд багш ажилд авна.