Зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллалгааг зохион байгууллаа.

Өвөрхангай аймгийн ИТХурлаас 2022 оныг Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах жил болгон зарласан. Зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллалгааг Баян-Өндөр суманд 2022.04.14-ны өдөр зохион байгуулж албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдтэй сумын засаг дарга нийгмийн хариуцлагын гэрээ байгуулан ажиллалаа.