Малчдадаа туслах аяны эхний ээлжийн өвс хивэгийг ард иргэд өрхүүддээ тарааж дууслаа...Хамтран ажилласан хүн бүрт баярлалаа..

Малчдадаа туслах аяны эхний ээлжийн өвс хивэгийг ард иргэд өрхүүддээ тарааж дууслаа...Хамтран ажилласан хүн бүрт баярлалаа..