Баян-Өндөр сумын 2020 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө