Талархал


2019 он бол манай сумынхны хувьд ололт амжилттай түүхэн жил байлаа.. Үүний тод жишээ нь Боловсролын шинэчлэлийн хүрээнд БСШУЯ, ДЭЛХИЙН БАНКНААС хэрэгжүүлж буй Сургуулийн тэтгэлэгт хѳтѳлбѳрт хамрагдаж 3Тѳслѳѳр шалгарч сумандаа тухайн тѳслийг 63.8сая тѳгрѳгний санхүүжилт авч Дэгдээхэй нас, Амжилтын жигүүр, Хамтдаа хѳгжие гэсэн тѳслүүдийг ийнхүү амжилттай эхлүүлэн хэрэгжүүлэх гэж байна. малчдын хүүхдүүд ая тухтай орчинд амьдарч нийт сурагчид маань сурч хѳгжих таатай орчныг бий болгосон сургуулийн бага ангийн багш нар хамт олонд халуун баяр хүргэе. Тэмүүлэл амжилт...