ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Тендер зарлах огноо: 2020-03-10

Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2020 онд хэрэглэгдэх дотуур байрны хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

 Тендер шалгаруулалтын дугаар: №ӨВАБАӨСЗДТГ/202001015

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баян-Өндөр сумын Ерөнхий боловсролын сургуульд  2020 онд хэрэглэгдэх дотуур байрны хүүхдийн  хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Шаардагдах бараа, бүтээгдэхүүн нь дараах 3 багцаас бүрдэнэ.

 Үүнд:

Багц-1: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Багц-2: Махан бүтээгдэхүүн

Багц-3: Хүнсний  бүтээгдэхүүн

Энэхүү тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө  тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50.000 (тавин мянган) төгрөгөөр, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют(засгийн газрын бонд)-аар худалдан авч болно.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Борлуулалтын хэмжээ:  Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь тухайн багцуудад санал болгосон үнийн 30 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:                        Тухайн багцад санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
  • Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: санал

болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх

  • Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 

              Сүүлийн 1 жил буюу 2019 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан.

Тендерийн хамт санал болгож буй үнийн дүнгийн 1%-тэй тэнцүү төгрөгийн дүнтэй

тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны                04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцно.

Төлбөр хийх хэлбэр: Цахимаар хийнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас: www.tender.gov.mn

Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

 Тамгын газрын байр, 10 тоот, Утас: 99203207, 99949769

                                        ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Тендер зарлах огноо: 2020-03-10

Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өндөр сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын  байгууллагын 2020 онд хэрэглэгдэх хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах

 Тендер шалгаруулалтын дугаар: №ӨВАБАӨСЗДТГ/202001017

Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баян-Өндөр сумын Сургуулийн өмнөх боловсролын  байгууллагын 2020 онд хэрэглэгдэх хүүхдийн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Шаардагдах бараа, бүтээгдэхүүн нь дараах 3 багцаас бүрдэнэ.

 Үүнд:

Багц-1: Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн

Багц-2: Махан бүтээгдэхүүн

Багц-3: Хүнсний  бусад бүтээгдэхүүн

             Энэхүү тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна уу.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө  тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50.000 (тавин мянган) төгрөгөөр, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валют(засгийн газрын бонд)-аар худалдан авч болно.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Борлуулалтын хэмжээ:  Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлого нь тухайн багцуудад санал болгосон үнийн 30 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:                        Тухайн багцад санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
  • Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: санал

болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх

  • Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 

              Сүүлийн 1 жил буюу 2019 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан.

Тендерийн хамт санал болгож буй үнийн дүнгийн 2%-тэй тэнцүү төгрөгийн дүнтэй

тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2020 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны                04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 10 цаг 30 минутанд нээнэ.

 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцно.

Төлбөр хийх хэлбэр: Цахимаар хийнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим хуудас: www.tender.gov.mn

Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар

 Тамгын газрын байр, 10 тоот, Утас: 99949769, 88802560