ТӨРИЙН АЛБАНД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БОЛОН НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

ТӨРИЙН АЛБАНД АЖИЛЛАЖ БАЙГАА БОЛОН НӨӨЦӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Төрийн албаны тусгай шалгалт зохион байгуулах тухай тогтоолыг та бүхэндээ хүргэж байна. Шалгалтын зар 3 хоног л явагдах учраас нөөцөд бүртгэлтэй иргэн болон төрийн албанд ажиллаж байгаа албан хаагчид зарын мэдээлэлийг төрийн албаны цахим сайтаас авна уу. http://www.csc.gov.mn/ Тусгай шалгалтыг төрийн жинхэнэ албан тушаалд ажиллаж байгаа болон төрийн жинхэнэ албан тушаалын нөөцөд бүртгэлтэй иргэн өгнө.