Улсын нөөцөөс 12,5 тонн хивэг,12.0 тонн хорголжин тэжээл  2500 боодол өвс ирлээ.

Улсын нөөцөөс 12,5 тонн хивэг,12.0 тонн хорголжин тэжээл  2500 боодол өвс хуваарилагдсаныг нийт малчин болон мал бүхий өрхийн 1022 өрхөд 1 шуудай  хивэг  50 хувийн хөнгөлөлттэй буюу 6750 төгрөгөөр ,хорголжин тэжээл 50 хувийн хөнгөлөлттэй буюу 12500 төгрөгөөр  нэг өрхөд 4 боодол өвс 3 шуудай хивэг үнэгүй олгосон.