МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН  ШИЛДЭГ АЛБАН ХААГЧИД ШАЛГАРЛАА.

МАЛ ЭМНЭЛЭГИЙН ТАСАГ ШИЛДЭГ АЛБАН ХААГЧДАА ШАГНАЛАА

Мал эмнэлгийн газар нь 2020 оны ажлаа дүгнэж Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлсэд өндөр амжилт гарган хамт олноо тэргүүлэн ажилласан зарим албан хаагчдаа шагнаж урамшууллаа.

-"Шилдэг тархвар зүйч их эмч"-ээр Баян-Өндөр сумын Мал эмнэлгийн тасгийн мэргэжилтэн М.Цэрэндаш,

Мөн хувийн хэвшилийн шилдэг мал эмнэлгээр Баян-Өндөр сумын "Навчид булаг" мал эмнэлэг шалгарлаа.

2020.12.28