2020  онд 315890 мянган толгой мал тоолууллаа.

Баян Өндөр сум 2020 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 315890 мянган толгой мал тоолууллаа.

Үүнээс: Тэмээ-319

Адуу -20098

Үхэр -12460

Хонь -178759

Ямаа -104254 тус тус тоолуулсан байна. Өмнөх 2019 онд 353125 мянган толгой мал тоолуулсан бол энэ жил 5-н төрөл дээрээ малын тоо буурсан байна.

Малын төл бойжилтоор 114749 мянган төл хүлээн авсан.

Энэ жил 58 мянгат малчинтай.

5-н төрөл дээрээ хамгийн олон мал тоолуулсан:

2-р багийн мянгат малчин С.Алтансүх тэмээгээр тэргүүлсэн бол

Мөн 2р багийн малчин Я.Батбаяр адуугаар тэргүүлжээ.

2р багийн малчин Д.Баянмөнх үхрээр, 2р багийн малчин Д.Батчулуунхүү хониор, 4-р багийн малчин Ц.Нэмэх ямаагаар тус тус 5төрөлдөө тэргүүлжээ.. Сүрэг өсгөлөн мал тарган сайхан өвөлжиж өвлийг өнтэй давахын ерөөл өргөе...

Мал тооллогын комисс