card
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Туслах тогооч, үдийн цайны гэрээт ажилтан авна.

Туслах тогооч, үдийн цайны гэрээт ажилтан авна.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВНА.

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САН ТӨСӨЛ ХҮЛЭЭН АВНА.

"Асрагч"-н орон тоон дээр ажилтан шалгаруулж авна.

Хоршоо, ЖДҮ эрхлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Хоршоо, ЖДҮ эрхлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллалгааг зохион байгууллаа.

Зорилтот жилийн нээлтийн үйл ажиллалгааг зохион байгууллаа.

Соёлын төвд Хөгжмийн багш сонгон шалгаруулж авна.

Соёлын төвд Хөгжмийн багш сонгон шалгаруулж авна.

ЕБС-н 80-н дотуур байрны багшийн түр орон тоонд багш ажилд авна.

ЕБС-н 80-н дотуур байрны багшийн түр орон тоонд багш ажилд авна.

Техникийн хяналтын үзлэг 2022 оны 04-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Техникийн хяналтын үзлэг 2022 оны 04-р сарын 17-19-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана.

Бичиг хэргийн ажилтан авна.

Бичиг хэргийн ажилтан авна.

Улсын бүртгэлийн ажилтан ажилд авна.

Улсын бүртгэлийн ажилтан ажилд авна.

Туслах багш, туслах тогооч, үйлчлэгч ажилд авна.

Туслах багш, туслах тогооч, үйлчлэгч ажилд авна.

2021 оны жилийн эцсийн мал тооллого

2021 оны жилийн эцсийн мал тооллого

Төсөв батлах тухай

Төсөв батлах тухай

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2022 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт

Товч танилцуулга